Uitnodiging Open Dag op 15 november

"Saamhorigheid op De Stappen"

 

De Stappen is een open school waar de juffen en meesters veel energie stoppen in het lesgeven en in het betrekken van ouders bij het onderwijs. Directie en leerkrachten stimuleren om samen met de ouders het onderwijs aan de kinderen vorm te geven. We doen het hier echt samen!

Ondanks dat De Stappen mee gaat met nieuwe onderwijsontwikkelingen (zoals instructie met behulp van de iPad) is het een school waar de groepsleerkrachten de basis leggen voor de vorming en ontwikkeling van de kinderen. Naast theorie en instructie is er voldoende tijd voor sport en ontspanning. Een hecht team met leerkrachten staat altijd klaar voor kinderen en ouders, net als conciërge Rinus.

Dit alles draagt bij aan een school waar de saamhorigheid groot is en waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Ook in de pauzes. Want dan is er goede tussenschoolse opvang waar kinderen verantwoord kunnen overblijven en lekker buiten kunnen spelen. Bij De Stappen hoort iedereen erbij! De school geeft zo nadrukkelijk invulling aan passend onderwijs en gaat uit van de mogelijkheden van elk kind.

 

Uitnodiging Open Dag op 15 november

 

Wij nodigen u van harte uit om tijdens onze Open Dag op 15 november a.s. een bezoek te brengen aan onze school. Deze dag staan de deuren van 13.00 uur tot 16.00 uur open voor nieuwe kinderen, ouders en andere geïnteresseerden. Onze leerkrachten en medewerkers vertellen u met alle plezier over hun werk, de school, de samenwerking met de ouders en het onderwijs aan de kinderen. Een mooie kans om de kinderen en leerkrachten aan het werk te zien en om meer over onze school te weten te komen. Ook onze 19 collega scholen van KPO Roosendaal doen mee met deze open dag. Meer informatie over al onze scholen vindt u op www.kporoosendaal.nl

 

Wij zien er naar uit u te mogen ontvangen op onze Open Dag.