Goed geregeld!

Tussenschoolse opvang

Overblijven moet leuk en gezellig zijn, net als thuis, maar dan met vriendjes en vriendinnetjes van school. Overblijven geeft kinderen de kans om tussen de middag rustig te eten, tot rust te komen, hun verhaal te vertellen of zich buiten uit te leven. De primaire taak van een overblijfteam is om simpelweg klaar te staan voor de kinderen. Om kinderen onder verantwoorde begeleiding zichzelf te laten zijn en ook rekening met elkaar te leren houden.

 

Kober verzorgt, in nauwe samenwerking met de school, het overblijven.

Overblijven kost op De Stappen € 2,25.

 

Direct aanmelden kan via https://kober.flexkids.nl/aanvraag.

 

Ben je al klant bij Kober log dan in via https://kober.flexkids.nl. De gegevens van je kind zijn dan bij ons bekend. Je vult alleen de overblijflocatie, de nieuwe klas en de overblijfdagen voor het hele schooljaar in.

 

Hulp bij aanmelden (video)

De instructievideo’s laten je zien hoe je je kind aanmeldt voor het overblijven.

Je kunt voor vragen over aanmelden ook contact opnemen met ons serviceteam via (076) 504 56 05 of via serviceteam@kober.nl.

 

Overblijfprotocol

Het overblijfprotocol voor het schooljaar 2016-2017 kun je hier nalezen.

 

Vragen over het overblijven Heb je specifieke vragen over het overblijven, neem dan gerust contact op met overblijfcoördinator Wendy Jacobs. Wendy is tijdens het overblijven op school bereikbaar of via e-mail: overblijvendestappen@kober.nl.

 

Binnen een paar minuten heb je het overblijven van je kind goed geregeld!

 

 

Peuteropvang

 

Alle peutergroepen zijn onderdeel van de Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal (SPR). De SPR is in januari 2000 opgericht en bestaat uit 26 locaties gelegen in de gemeente Roosendaal en (bijna) allemaal gevestigd in basisschoolgebouwen.

 

De peutergroep die verbonden is aan onze school is een plek voor kinderen om te spelen. Om ervoor te zorgen dat uw peuter plezier heeft in het spelen zorgen we voor een uitnodigende, veelzijdige en veilige speelomgeving. Immers, met name jonge kinderen ontwikkelen en leren via spel.

 

Onze peutergroep biedt de kinderen een grote diversiteit aan activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: bewegingsspel, kringspelletjes, fantasiespelletjes, voorlezen, het zingen van liedjes en knutselen. Daarnaast kan uw kind kennismaken met verschillende soorten ontwikkelingsmaterialen zoals blokken, puzzels, mozaïek, etc. Spelenderwijs en in interactie met andere kinderen en leidsters vergroten kinderen hun woordenschat, ontwikkelen zij hun motorische mogelijkheden, groeien zij in sociaal vaardig gedrag, etc. Daar waar nodig zal de leidster een kind extra ondersteuning geven. Uiteraard wordt altijd rekening gehouden met de eigen behoefte en het tempo van het kind.

 

Een goed contact met de ouders vinden de leidsters belangrijk. De peutergroep is tenslotte aanvullend op de thuissituatie. Voor een optimale ontwikkeling van het kind is informatie uitwisseling, overleg en afstemming tussen leidsters en u, ouders, van groot belang. Dit kan tijdens het halen en brengen van het kind of door een afspraak te maken. Op bovenstaande wijze proberen de leidsters van de peutergroep uw kind een aangename tijd te bieden onder het motto: " spelen is leren en leren is spelen”.

 

Samengevat: ons credo is Samen Leren Leven!

 

In bijna alle peutergroepen van de Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal wordt gewerkt met een vve programma (voor- en vroegschoolse educatie) de Piramidemethode of met een Piramidevariant.

 

Het programma richt zich op acht gebieden die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind, uiteenlopend van denk- en taalontwikkeling tot creatieve en persoonlijkheidsontwikkeling.

 

De overgang van peutergroep naar de basisschool is een grote ‘stap’. Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, maken we gebruik van zogenaamde overdrachtsdocumenten. Deze documenten zijn vastgesteld voor alle organisaties in de gemeente Roosendaal die te maken hebben met een voorschoolse situatie.

 

De basis voor deze overdracht wordt gevormd door de gegevens voortkomend uit observaties en toetsgegevens.

 

Vlak voor de vierde verjaardag worden de overdrachtsdocumenten door ons ingevuld. Vervolgens maken we met u een afspraak om deze samen door te nemen.

 

Voor meer informatie kunt u terecht:
*op de site van de SPR: www.spr-roosendaal.nl,

 *bij de clusterleider, mevr. Angela Veraart, mailadres cluster5@spr-roosendaal.nl / telefoon 06 1347 7255 of

 *direct bij het SPR bestuurskantoor, 0165 587 080.

 

Uiteraard zijn ook de leidsters van peutergroep De Stappen bereikbaar om u van meer toelichting te voorzien! Stapt u geruist eens binnen om een afspraak te maken of om een informatief gesprekje te plannen. U bent van harte welkom.

 

Voor- en naschoolse opvang

 

Kober kinderopvang biedt gemak en ondersteuning aan werkende ouders

 

Jouw kind gaat naar de basisschool. Een schooldag duurt vaak minder lang dan een werkdag. Een dilemma van veel ouders. Hoe los je dit op een leuke manier op? Kom eens een kijkje nemen bij Kober kinderopvang! Samen zoeken we naar opvang die het beste past bij wat jullie zoeken.

 

Meer dan 15.000 kinderen maken al gebruik van de opvangmogelijkheden van Kober kinderopvang. Ook jouw kind is van harte welkom, je kunt kiezen uit:

 

* Buitenschoolse opvang (4-12 jaar): De buitenschoolse opvang van Kober is altijd vlakbij de basisschool van jouw kind en vaak zelfs in de school. We zijn tot 18.30 uur open. Niet alleen na schooltijd, maar ook voor school, tijdens schoolvrije dagen en in de vakanties. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Samen met school en andere partners in de buurt zorgen we dat de opvang buiten schooltijd elke dag een belevenis is. 

 

* Kinderdagverblijf (0-4 jaar): Kies je voor een kinderdagverblijf van Kober kinderopvang? Dan weet je dat het met de kwaliteit goed zit. Onze pedagogisch medewerkers zorgen met liefde en plezier voor de allerkleinsten.

 

* Peuteropvang (2-4 jaar): Op de peuteropvang went jouw kind niet alleen aan een nieuwe omgeving, maar leert het ook omgaan met andere peuters. Spelenderwijs bereiden wij de peuters voor op de basisschool, zodat de overgang makkelijker wordt.

 

* Opvang door gastouders (0-13 jaar): Voor kleinschalige en flexibele opvang ben je van harte welkom bij een van onze zorgvuldige geselecteerde gastouders.

 

Kosten

In veel gevallen krijg je een bijdrage in de kosten via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De hoogte hiervan hangt af van je inkomen en gezinssituatie. We rekenen het graag voor je uit. Heb je niet het hele jaar opvang nodig? Dat kan ook, we hebben namelijk 40, 47 en 52 weken pakketten. Alleen vakantie opvang behoort ook tot de mogelijkheden. 

 

Meer informatie  Bel met het Kober serviceteam via (076) 504 56 05 of serviceteam@kober.nl. Kijk ook eens op onze website www.kober.nl voor een locatie bij jou in de buurt, de veel gestelde vragen of het maken van een kijkafspraak.