Kindcentrum

KPO basisschool De Stappen wordt KPO Kindcentrum De Stappen!

In KPO Kindcentrum De Stappen zijn meerdere voorzieningen geïntegreerd: basisschool, kinderopvang, jeugdzorg, jeugdfysiotherapie, logopedie en meer. De verschillende disciplines werken nauw samen en hanteren een eenduidige visie op de ontwikkeling van uw kind.

 

Waarom een kindcentrum?

Kinderen hebben recht op een veilig en uitdagend leerklimaat in hun eigen omgeving, samen met andere kinderen uit de buurt. KPO Kindcentrum De Stappen biedt dit. Het kindcentrum staat midden in de samenleving, het staat open voor alle kinderen en ouders en het sluit aan bij leefpatronen van moderne gezinnen. Als kind kun je in het kindcentrum je talenten ontwikkelen. In eigen tempo en naar eigen vermogen. Niet het gemiddelde kind, maar de verschillen tussen kinderen, is bij ons het uitgangspunt. Elk kind is uniek en we gaan uit van de talenten, vaardigheden en capaciteiten van elk kind.

 

De teams van basisschool De Stappen en Kober kinderopvang Dommel trekken al geruime tijd samen op in dit veranderproces. Samen met ouders, kinderen en andere partners zien wij dat door ons onderwijs de komende jaren anders te organiseren, we kunnen voorzien in de individuele ontwikkelingsbehoefte van elk kind. We stellen de doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar centraal. Dat betekent dat we het huidige leerstofjaarklassensysteem de komende jaren in kleine, veilige en weloverwogen stappen aanpassen naar een meer kindgerichte aanpak. Elk kind is uniek en verdient maatwerk.

 

Alles anders?

Nee, zeker niet. We blijven de huidige methodes en methodieken gebruiken, om te voorzien in de onderwijsbehoefte van elk kind. Er is en blijft één leerkracht of pedagogisch medewerker die verantwoordelijk is voor uw kind en aanspreekpunt is voor u als ouder. De nieuwe, toekomstgerichte organisatievorm gaat uit van intensieve samenwerking tussen leerkrachten onderling en met pedagogisch medewerkers en andere samenwerkende partners. Elke medewerker binnen KPO Kindcentrum De Stappen kent uw kind en uw gezin van jongs af aan. Dat biedt voordelen voor ons, maar zeker voor uw kind en voor u als ouder.

 

Hoe dat er uit ziet?

Het belooft een unieke plek te worden! Het nieuwe gebouw is open, transparant en modern. Het pand heeft twee verdiepingen en voldoet aan de meest recente eisen op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en comfort.

 

KPO Kindcentrum De Stappen staat op een andere plek dan de huidige locatie. Met als groot voordeel dat we meteen een passende en veilige verkeerssituatie kunnen realiseren. Het loop- en fietsverkeer zal via de Geerhoek plaatsvinden en de Kiss & Ride zone -het autoverkeer- via de Kloosterstraat. De gemeente richt de omgeving van de school verder in, zij dragen onder andere zorg voor voldoende parkeerplaatsen. <plaatje locatie>

 

En nu?

Als alles volgens plan verloopt, starten we halverwege 2020 met de bouw! De verwachting is dat KPO Kindcentrum De Stappen medio 2021 in gebruik wordt genomen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 

Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Aarzel niet om ons te contacten. Dit kan persoonlijk, per mail of telefonisch.