Plusklas

We weten en we ervaren dat iedere leerling zijn of haar eigen capaciteiten en leerstijl heeft en daarmee dus ook een eigen onderwijsbehoefte heeft. Hiermee willen wij rekening houden. Dit gebeurt grotendeels in de eigen groep door het werken met meerdere (drie) niveaus in een klas. Uitgangspunt is het basisprogramma dat door de meeste kinderen gevolgd wordt. Daarnaast richten we ons op kinderen die het basisprogramma lastig vinden en daarom regelmatig extra instructie nodig hebben.Ook kinderen die juist meer uitdaging nodig hebben worden uitgedaagd, door het aanbod af te stemmen op wat zij nodig hebben.Deze kinderen gaan na een verkorte instructie sneller aan het werk. Daarnaast  zijn er diverse programma’s op school aanwezig om de kinderen op het moment dat ze klaar zijn met het reguliere werk, extra uitdagende lesstof te bieden. Voor de meeste meerbegaafde kinderen is dit toereikend.

 

Er is echter een kleine groep leerlingen voor wie dit niet genoeg is, hetgeen niet automatisch betekent dat deze kinderen dan ook in een plusklas horen, maar wel betekent dat deze kinderen extra “zorgaandacht” nodig hebben. In een aantal gevallen kan dat leiden tot plaatsing in een plusklas. Een plusklas is een speciale klas voor (hoog)of meerbegaafde kinderen, die gedurende 1 ochtend per week, buiten de reguliere groep extra uitdaging krijgen. De rest van de week volgen deze kinderen de lessen  in de eigen groep.Uiteraard kom je niet zomaar in een plusklas. Meerbegaafde kinderen moeten in eerste instantie binnen de eigen klas kunnen worden opgevangen.

 

In de plusklas van de Stappen wordt gewerkt aan de volgende onderdelen:

-          Kennisvermeerdering op basis van eigen gekozen onderwerpen: dat kan zijn een vreemde taal, een onderwerp dat de kinderen interesseert enz.

-          Werken aan de 21th century skills: in groepsverband werken aan opdrachten om te leren samenwerken en communiceren, verbeteren van ICT vaardigheden, leren logische conclusies te trekken, brainstormen, eigen mening vormen, oplossingen kiezen.

-          Leren leren, leren denken, leren leven:  de kinderen krijgen hierbij inzicht hoe ze zelf leren, hoe ze denken en hoe ze omgaan met anderen.

 

Ons doel is tevens de leerkrachten te begeleiden bij het werken met meerbegaafde kinderen die aan het reguliere uitbreidingsaanbod niet voldoende hebben, zodat zij deze kinderen op termijn ook binnen de groep nog beter kunnen begeleiden.