RID

Het RID Wouw (https://www.rid.nl/locaties/rid-wouw/)

 

Het RID is al ruim 25 jaar specialist in onderzoek naar en behandeling van dyslexie. Sinds een aantal jaren verzorgen wij ook diagnostiek en behandeling voor kinderen met dyslexie en hebben wij een eigen wetenschappelijke afdeling waarmee wij relevante nieuwe kennis snel doorvertalen naar de praktijk.

 

De dyslexiebehandeling van het RID heet Gramma. Deze behandelmethode voldoet aan de uitgebreide richtlijnen van het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling voor de zorg. Gramma richt zich eerst op de basisprocessen van het lezen en spellen: de klankvaardigheden en de letter-klankkoppelingen. Kinderen worden getraind om klanken snel en nauwkeurig aan letter(combinaties) te koppelen. Daarna worden op klank gebaseerde spellingregels behandeld, waarbij zij ook de klankvaardigheden blijven oefenen. De Gramma behandeling en bijbehorende materialen zoals module- en leesbladen zijn ontwikkeld door het RID. Iedere module begint met een korte introductie door Riddel, een animatiemaatje. Hij leidt de kinderen gedurende de behandeling door de modules heen. Bij het oefenen thuis neemt Riddel de kinderen mee op Wereldreis: het nieuwe online oefenprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor het RID!

 

Het doel van onze dyslexiebehandeling is dat kinderen zelfredzaam zijn voor de toekomst. De behandeling werkt het best als de basis van het lezen en spellen verbeterd wordt en als er aandacht is voor het automatiseren van de leesvaardigheid. Uit onze effectstudies blijkt dat kinderen bij de eindmeting van de behandeling zich verbeterd hebben op de nauwkeurigheid en de snelheid van het lezen en spellen. Opvallend is dat er zelfs in de laatste fase nog een behoorlijke vooruitgang is op het gebied van de snelheid en de nauwkeurigheid bij de lees- en spellingtaken. Bij 3 op de 4 kinderen verdwijnt zelfs hun achterstand op lezen en spellen t.o.v. groepsgenoten.

 

Het RID ziet grote meerwaarde in een goede samenwerking met ouders en school. Per januari 2018 introduceren wij: Mijn RID. Een veilige, persoonlijke, online omgeving waarin ouders, school en behandelaars vlot kunnen communiceren. Voor kinderen biedt Mijn RID ook voordelen: instructievideo's met meer uitleg over de stof die tijdens de behandeling is besproken. Zo kan een kind dit rustig terugkijken totdat hij of zij het helemaal begrijpt. Deze vernieuwingen maken het behandeltraject voor kind, ouders én scholen gemakkelijker en het oefenen effectiever! De Stappen werkt, op grond van de wetenschappelijke achtergrond en follow up en de bewezen effecten van de behandeling van het RID, graag met het RID samen.