Kindcentrum

De Stappen is een Kindcentrum waar onderwijs en kinderopvang samenkomen en samenwerken. Een enthousiast en professioneel team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers staat iedere dag voor u en uw kind klaar om te zorgen voor een doorgaande lijn in de brede ontwikkeling van uw zoon en/of dochter. Wij bieden een veilige en vertrouwde basis, een plek waar uw kind echt gezien wordt. We hebben een frisse kijk op kinderen en de manier waarop ze opgroeien en leren. Die is bepalend voor ons pedagogisch en didactisch handelen.

 

Onze kernwaarden VERTROUW!, WEES BETROKKEN!, ONDERZOEK!, ONDERNEEM!, vormen de basis om kinderen te laten komen tot GROEI!, ieder op zijn of haar niveau. De brede talentontwikkeling van kinderen en een doorgaande ontwikkellijn staan daarbij centraal. Management, leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken samen met ouders en externe partners om de brede ontwikkeling van alle kinderen optimaal vorm te geven. We doen het hier echt samen!

 

Naast kinderopvang en onderwijs is er binnen het Kindcentrum ook plaats voor andere maatschappelijke partijen. Zo bieden wij nu al in de school wekelijks extra ondersteuning aan bij logopedie (praktijk Schoone), dyslexie (RID), motoriek (kinderfysiotherapie Van Zuilichem) en houden de jeugdprofessional en jeugdverpleegkundige regelmatig spreekuur. 

 

Op De Stappen hoort iedereen erbij! De school geeft zo nadrukkelijk invulling aan passend onderwijs en gaat uit van de mogelijkheden van elk kind. 

 

Kortom: Kindcentrum De Stappen is een plek waar ….

-       Elk kind van 0 tot 13 jaar het vertrouwen en de ruimte krijgt om te leren op een manier die aansluit bij de persoonlijke ontwikkeling en talenten.

-       Rust, ruis en rumoer mag en kan zijn.

-       Ruimte is voor spel, spelen, onderzoeken, ondernemen en bewegen.

-       Openheid en geborgenheid de samenwerking en betrokkenheid bevorderd

-       Het kinderhart van Wouw klopt!