Corona maatregelen

Beste ouders, verzorgers,

nu de meldingen van het aantal besmette personen om ons heen in aantal toeneemt, wil ik u nogmaals attenderen op de meest belangrijke maatregelen, die wij als school hebben genomen. Ook wil ik u verzoeken deze maatregelen te delen met "de oppas", die de kinderen komt brengen en halen.
We merken bij regelmaat dat zij niet op de hoogte zijn en bijv de school wel binnenlopen om kinderen op te halen.

1. De richtlijnen van kabinet en RIVM zijn van toepassing. 
Je komt niet naar school als je klachten hebt (neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, benauwdheid/moeilijk ademen, tijdelijk minder ruiken en proeven of koorts). Ook wanneer een gezinslid koorts heeft en wanneer een gezinslid Corona heeft, blijft iedereen in het huishouden thuis. 

Bij een positieve test van een van de gezinsleden, dient het kind uit hetzelfde gezin direct van school te worden opgehaald.
Wanneer een kind gedurende de dag klachten ontwikkelt, wordt een ouder gebeld en dient het kind direct opgehaald te worden. (wij verwachten dat u op het bij ons bekende telefoonnummer ook bereikbaar bent).

Voor alle kinderen hanteren wij het eerder toegestuurde stroomschema.

2. Plein en gebouw zijn alleen toegankelijk voor medewerkers (De Stappen, KPO en Kober), leerlingen en bezorgers (zij leveren pakketjes af bij de voordeur). Externe zorgondersteuners dienen zich bij binnenkomst te registreren.

3. Bij aankomst op school gaan de kinderen direct naar de eigen groep, waar de leerkracht hem/haar zal ontvangen. De ouders van de peutergroep mogen de kinderen tot aan de buitendeur van de klas brengen.

4. Bij het ophalen mogen de ouders van de peutergroep en groepen 1-2, 2-3 en 3-4 op het schoolplein. Dit doen we vanuit veiligheidsoogpunt, zodat kinderen niet buiten het zicht op straat kunnen geraken. Hierbij gelden wel belangrijke afspraken:
- Er mag één ouder per kind op het plein (mogelijk afspreken dat één ouder meerdere kinderen meeneemt)
- De ouder mag maximaal 5 minuten voor het einde van de lestijd op het plein.
- Ouders wachten op het plein bij de buitendeur van de klas of bij de aangewezen poort en houden onderling de 1,5 meter in acht.

5. Wel is het mogelijk met de leerkracht een afspraak te maken voor een gesprek op school. Ouders (uit hetzelfde huishouden) dienen zich bij binnenkomst via de hoofdingang te registeren, handen te desinfecteren en zich te houden aan de RIVM richtlijnen (geen handen schudden, 1,5 m afstand en bij klachten thuisblijven).


Wij rekenen op uw medewerking

met vriendelijke groet, namensTeam KPO Basisschool De Stappen

Rini Damen
Directeur