Cycle Sensation

Beste ouders,

De Stappen is gevraagd om aan de Cycle Sensation in Roosendaal mee te doen en daar heeft de school volmondig "ja" op gezegd. Team Doelbewust organiseert al jaren de spinningmarathon in de St. Jan. Zij doen dit om geld op te halen voor KWF en KIKA. De eerste uren van de dag fietsen de kinderen van de basisscholen (groep 7 en 8) om geld op te halen voor KIKA. Komend jaar gaat dat plaats vinden op zaterdag 3 februari. Voor meer informatie kun je kijken op www.teamdoelbewust.nl.

In groep 7 en 8 is iemand van de organisatie een korte presentatie komen geven over het evenement. De kinderen weten dus waar het over gaat en wat de bedoeling is. Sponsorformulieren worden via school uitgereikt. Hiermee kunnen de kinderen sponsorgeld ophalen. Verdere acties, zoals flessen ophalen, auto’s wassen, taarten bakken en verkopen etc. zijn natuurlijk ook mogelijk. Kinderen die met de Cycle Sensation mee gaan doen, kunnen zich aanmelden en dan volgt verdere informatie. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk sponsorgeld mee te nemen, dus daar gaan we met ons allen ons best voor doen. We zullen eens laten zien dat de Wouwse kinderen zich inzetten voor KIKA!

Met vriendelijke groet,

De leerkrachten van groep 7 en 8