Excursie Jeugd Natuur Groep

Geachte ouders , verzorgers

Op zaterdag 29 september gaan de Jeugd NatuurGroep naar het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum in Oudenbosch.

Een leuke activiteit om mee te maken.

Meer informatie over deze activiteit vindt u in de bijlage.

met vriendelijke groet,

De Jeugd Natuurgroep