Halen en brengen vanaf 11 mei

Geachte ouders, verzorgers,

Zoals u in het protocol heeft kunnen lezen is vanaf maandag 11 mei het schoolplein en het schoolgebouw niet toegankelijk voor ouders. Voor het brengen betekent dit dat één ouder de kinderen bij de aangewezen poort afzet.. Kinderen gaan direct vanuit de poort zelfstandig naar de eigen klas (zie ook de plattegrond), daar worden ze door hun eigen leerkracht ontvangen. Kinderen blijven dus niet op het plein.

Uitzonderingen op het brengen van de kinderen:

1.    De ouders van peutergroep De Stappen brengen hun kind tot aan de buitendeur van de klas.
2.    Ouders van kinderen die nieuw op school zijn (voor het eerst beginnen) mogen hun kind brengen tot aan de buitendeur van de klas.
3.    Ouders van kinderen in groep 1 t/m 4 mogen een verjaardagstraktatie brengen tot aan de buitendeur van de klas (of school).
4.    Kinderen uit groep 1/2B (juf Janne en juf Anita) worden door de juffen ontvangen bij de "Uilenboom" op het schoolplein, dus zichtbaar vanaf de     poort. (poort 1)

Denkt u ook aan de per groep ingerichte haal- en brengtijden!

Bij het ophalen mogen de ouders van de peutergroep en groepen 1-2, 2-3 en 4 op het schoolplein. Dit doen we vanuit veiligheidsoogpunt, zodat kinderen niet buiten het zicht op straat kunnen geraken. Hierbij gelden wel belangrijke afspraken:
- Er mag één ouder per kind op het plein (mogelijk afspreken dat één ouder meerdere kinderen meeneemt)
- De ouder mag maximaal 5 minuten voor het einde van de lestijd op het plein.
- Ouders wachten op het plein bij de buitendeur van de klas of bij de aangewezen poort en houden onderling de 1,5 meter in acht.

Fietsen:
-
    Kinderen en/of ouders die in het dorp wonen komen bij voorkeur te voet naar school.
-    Kinderen en/of ouders uit het "buitengebied" of omliggende dorpen komen bij voorkeur op de fiets (of met de auto/Kiss&Ride)

Kinderen zetten hun fiets op de aangewezen plaats (zie plattegrond) en ouders zetten de fiets buiten de poort bijv. tegen het hek of bij de bosjes.

Wij rekenen op uw medewerking en op de naleving van de afspraken en maatregelen.

met vriendelijke groet,
namens team KPO Basisschool de Stappen

Rini Damen
Directeur