Hervatten 100% Onderwijs vanaf 8 juni

Beste ouders, verzorgers,

Vanaf 8 juni gaan wij het onderwijs weer volledig hervatten in de vorm van een continu rooster en met de nodige voorzorgsmaatregelen en afspraken. Deze situatie duurt in ieder geval tot het einde van het schooljaar. Het streven is, afhankelijk van de omstandigheden op dat moment, om in het nieuwe schooljaar weer met het normale rooster te gaan werken.
Om het hervatten van het onderwijs in goede banen te leiden hebben wij een aantal afspraken en maatregelen geformuleerd, maar zijn we niet gehouden aan het onmogelijke.

Bij het totstandkomen van deze afspraken en maatregelen hebben wij steeds gepoogd de situatie vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. (leerling, medewerker, ouders, regelgeving en richtlijnen/adviezen KPO Roosendaal, gemeente Roosendaal, kabinet en onderwijsorganisaties). 

U zult begrijpen dat dit gezien de korte tijdsduur voor iedereen weer een ontzettende uitdaging is geweest.

Op het niveau van de medewerkers zijn ook afspraken gemaakt, gericht op het creëren van een veilige (werk)omgeving voor kinderen en medewerkers. Ook voor onze medewerkers gelden de richtlijnen van het RIVM en kan het zijn, dat zij om bepaalde redenen (gezondheidsklachten, risico-groepen) niet op school mogen zijn voor het verzorgen van onderwijs.

Op dat moment doen wij onze uiterste best om, binnen de richtlijnen, dit intern zo goed mogelijk op te lossen.

In de bijlagen vindt u de informatie over de afspraken en maatregelen, die wij als school nemen om het onderwijs per 8 juni weer volledig te kunnen opstarten. Ik realiseer me dat het veel informatie is. Ik wil toch vriendelijk verzoeken deze informatie goed tot u te nemen en dit met uw kinderen te delen.

We beseffen ons dat deze maatregelen en afspraken impact kunnen hebben op uw dagelijks leven, maar doordat ook wij gebonden zijn aan allerlei adviezen, regelgeving, wetgeving en (overheids)instanties is het voor ons ook een hele uitdaging het onderwijs weer vorm te geven. We hebben elkaar hard nodig om alles goed te laten verlopen en hopen op uw begrip.


met vriendelijke groet,
namens het team van KPO basisschool De Stappen,

Rini Damen
Directeur


Download bijlage
Download bijlage