Hervatten Onderwijs 11 tot 20 mei De Stappen

Beste ouders, verzorgers,

Vanaf 11 mei gaan wij het onderwijs weer hervatten, zij het in aangepaste vorm. Deze situatie duurt in ieder geval tot 20 mei. Om het hervatten van het onderwijs in goede banen te leiden hebben wij een aantal afspraken en maatregelen geformuleerd.

Bij het totstandkomen van deze afspraken en maatregelen hebben wij steeds gepoogd de situatie vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. (leerling, medewerker, ouders, regelgeving en richtlijnen/adviezen KPO Roosendaal, kabinet en onderwijsorganisaties). 

U zult begrijpen dat dit gezien de korte tijdsduur voor iedereen een ontzettende uitdaging is geweest.

Op het niveau van de medewerkers zijn ook afspraken gemaakt, gericht op het creëren van een veilige (werk)omgeving voor kinderen en medewerkers. Ook voor onze medewerkers gelden de richtlijnen van het RIVM en kan het zijn, dat zij om bepaalde redenen (gezondheidsklachten, risico-groepen) niet op school mogen zijn voor het verzorgen van onderwijs.

Op dat moment doen wij onze uiterste best om, binnen de richtlijnen, dit intern zo goed mogelijk op te lossen.

In de bijlagen vindt u de informatie over de afspraken en maatregelen, die wij als school nemen om het onderwijs per 11 mei weer te kunnen opstarten. Ik realiseer me dat het veel informatie is. Ik wil toch vriendelijk verzoeken deze informatie goed tot u te nemen en dit met uw kinderen te delen. We hebben elkaar hard nodig om alles goed te laten verlopen.

met vriendelijke groet,
namens het team van KPO basisschool De Stappen,

Rini Damen
Directeur


Download bijlage
Download bijlage