Informatieavond Nieuwbouw KPO KindCentrum De Stappen

Geachte ouders, verzorgers,

Afgelopen donderdag 24 oktober heeft de gemeenteraad "groen licht" gegeven voor de bouw van KPO Kindcentrum De Stappen.

Graag willen wij u dinsdagavond 5 november informeren over de stand van zaken. Wij vertellen u dan meer over onze visie op onderwijs- en organisatieontwikkeling en op welke wijze we deze visie vertalen in het ontwerp van de nieuwbouw.

Door ons onderwijs de komende jaren anders te organiseren komen we meer tegemoet aan de individuele ontwikkelingsbehoeften van onze kinderen en zorgen we voor één doorgaande ontwikkelingslijn van 0-13 jaar. Dat betekent dat we het huidige leerstofjaarklassensysteem de komende jaren in kleine, veilige en weloverwogen stappen aanpassen naar een meer kindgerichte aanpak. We krijgen nu een unieke kans om het gebouw zo te ontwerpen dat het "mee kan bewegen" en aangepast kan worden aan deze, meer kindgerichte ontwikkeling.
Uiteindelijk doel is dat onze visie en de vertaling daarvan in werkwijze en gebouw, leidt tot verdere kwaliteitsverbetering van ons onderwijs.

Naast onderwijsontwikkeling en -organisatie informeren wij u ook over de uitstraling (architect) en de omgeving van het gebouw (gemeente) . Tevens is er gelegenheid om tijdens inloopsessies vragen te stellen.

In de bijlage vindt u de uitnodiging voor dinsdagavond 5 november a.s. 
(Gelieve bij de aanmelding te vermelden dat u ouder/verzorger bent)

Op welke vragen wilt u tijdens de info-avond antwoorden? Stuur deze vragen a.u.b. naar infoavond@kporoosendaal.nl

met vriendelijke groet

Rini Damen, directeur KPO Basisschool De Stappen

Els van den Broek, unitmanager Kober KinderopvangDownload bijlage