Internationale uitwisseling 'Heroes of our lives".

 

 

De komende twee jaar gaat De Stappen op stap. Als deelnemer aan een Europees project met de naam ‘Heroes of our lives’ zullen onze leerlingen regelmatig gaan werken aan thema’s die te maken hebben met helden uit sprookjes, verhalen, de geschiedenis en de moderne tijd. Door middel van schrijven, knutselen, tekenen en met gebruik van digitale middelen delen de kinderen hun werk met leeftijdsgenootjes uit verschillende landen. Maar daar blijft het niet bij…

Om iemand écht te leren kennen wil je hem ontmoeten. Daarom krijgen enkele kinderen uit de groepen 7 en 8 van onze school de kans om op bezoek te gaan bij één van onze projectpartners. Telkens zal een groepje leerlingen van De Stappen samen met enkele leerkrachten een schoolweek doorbrengen op één van de partnerscholen. Deze scholen komen uit Hongarije, Polen, Tsjechië en Turkije. Ook zal De Stappen een week lang gasten uit al deze landen mogen verwelkomen. Deze uitwisselingen wordt volledig bekostigd door een beurs van de Europese Unie die we voor dit project ontvangen.