Invallen via de Schoolpool

Geachte ouders, verzorgers,

Leswerk biedt ondersteuning bij het inzetten van vervangers in vast dienstverband  en het matchen van vervangers vanuit de basisschilpools (“losse invalpools”).

Door de tekorten op de arbeidsmarkt zijn Leswerk, besturen en scholen constant op zoek naar goede invulling van de pools. Een van deze pools is de schoolpool: hierin zijn vervangers opgenomen die slechts op één (of twee) scholen willen invallen van één bestuur. Meestal zijn dit ouders waarvan de kind(eren) op een basisschool zitten en het leuk vinden daar incidenteel te werken. Of gepensioneerd oud-leerkrachten die willen bijklussen op hun oude werkplek.

In de bijlage leest u meer over de mogelijke van de schoolpool.

met vriendelijke groet

M.H.J. Damen, rdo
Directeur