Klassenmail groep 4

Beste ouders / verzorgers van de kinderen van groep 4,

 

via deze mail willen we u wat extra informatie geven over waar we op dit moment in de klas aan werken en waar we mee bezig zijn. De kinderen hebben vandaag allemaal hun rapport mee naar huis gekregen en wij willen graag benadrukken dat we erg trots op ze zijn! Ze hebben er allemaal hard en goed voor gewerkt, heel knap! De rapportbladen (inlegvellen) mogen thuis bewaard worden, de rapporthoezen willen we graag terug op school.

- Vanaf vandaag zal op vrijdagochtend de gymles verzorgd worden door onze gymstagiaire Evie Kamp, tevens een oud-leerlinge van de Stappen en bekend gezicht voor veel kinderen i.v.m. het Kinder Vakantie Werk.

- We gaan weer een nieuwe themahoek inrichten voor de groepen 3 en 4 en dit keer wordt het een winkel. Hiervoor willen we u vragen om lege verpakkingen, lege dozen, reclamefolders en -gidsen mee naar school te geven.

- Op dit moment oefenen we tijdens de rekenlessen hard op de tafelsommen. De komende weken gaan we in de klas verder oefenen met de tafel van 3 en 4. Thuis kunt u zeker ook hier mee oefenen, er zijn vele apps beschikbaar of spelenderwijs met kaartjes met sommen of oefenblaadjes. U mag ook altijd een oefenblad komen halen om thuis mee aan de slag te gaan. We oefenen ook op de digitale tijden en we merken dat veel kinderen dit nog lastig vinden. Het is misschien een idee om uw kind ook zulk soort opdrachtjes te geven met bijvoorbeeld het vragen van de tijd op de wekker of op de oven.

- We starten vanaf maandag met een nieuw leesboek en werkboek van Estafette. De kinderen zullen daarom ook binnenkort nieuwe kopieerbladen van vloeiend en vlot eind 4 mee naar huis krijgen.

- Ter info: we gaan met de hele school werken rondom sprookjes. Groep 4a heeft het sprookje "de Sprookjessprokkelaar" gekozen en groep 4b "Repelsteeltje". De kinderen van groep 4a mogen allemaal een tak (liefst gedroogd) mee naar school nemen om de klas hier wat mee aan te kleden rondom het sprookje.

We hopen u hiermee wat meer geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

leerkrachten groep 4