Nieuwsbrief April 2018

Geachte ouders, verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de maand april.
Grote dank gaat uit naar Enith Vervaart, die ook nu op voortreffelijke wijze de nieuwsbrief heeft samengesteld.

Ik wens u veel leesplezier.

M.H.J. Damen, rdo
Directeur

 


Download bijlage