Nieuwsbrief Juli 2018

Geachte ouders, verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de maand juli.

Ik wens u veel leesplezier en alsvast een hele fijne vakantie

M.H.J. Damen, rdo
Directeur


Download bijlage