Ouderraad zoekt nieuwe leden!

Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren aan allerlei schoolactiviteiten, zoals het sinterklaas en kerstfeest, de kinderboekenweek, de paasviering, decoratie van de school enz. en vind je het belangrijk om mee te praten over schoolzaken die spelen, kom dan bij de OR!  

Wij zijn op zoek naar enthousiaste en betrokken ouders die de tijd willen nemen om, samen met de leerkrachten, deze activiteiten in werkgroepen te organiseren. De werkgroepen worden verdeeld onder de leden van de ouderraad.

De ouderraad komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar.

Heb je interesse, kom dan langs op onze volgende vergadering op donderdag 8 maart om 19.45 uur in de personeelskamer van De Stappen om te bekijken of het wat voor je is. 

Je kunt je aanmelden via: or@destappenkpo.nl

Of spreek één van de leden aan:

Wendy Gommers, Jeroen de Waal, Jannine Broeren, Marc van Wezel, Johanna Hornman, Jac Borghouts, Mirella Broos, Sabrina Voorheijen en Sandra Loos