Palmpasen activiteit

Geachte ouders, verzorgers,

zondag 14 april bestaat er voor de kinderen de mogelijkheid om op school een PalmPasenstok te maken.

In de bijlage vindt u meer informatie over deze activiteit

met vriendelijke groet

M.H.J. Damen, rdo
Directeur