Schoolreis

Schoolreis

Beste ouders/verzorgers,

Dit jaar gaan we op donderdag 28 september met de groepen 1 t/m 7 op schoolreis.

Wij hebben bij het uitzoeken van de bestemming voor de groepen 1 t/m 4 gekozen voor een kleinschalig park, niet al te ver rijden vanaf Wouw, zodat het voor alle kinderen van groep 1 t/m 4 leuk is om mee te gaan. De keuze is gevallen op: Kids Wonderworld in Molenschot!
De groepen 5 t/m 7 gaan naar Duinrell in Wassenaar.

Voor de kinderen van groep 2 is de schoolreis ''verplicht'', maar voor de kinderen van groep 1 willen we deze keuze aan u overlaten. We willen dan ook graag van de ouders van groep 1 weten of uw kind mee gaat. Wilt u dit voor woensdag 6 september aangeven bij de leerkracht van uw zoon/dochter?                                                                                                                                        
Als we weten hoeveel kinderen er mee gaan, kunnen wij ook het aantal begeleiders bepalen.

We vragen de ouders/verzorgers van groep 1 t/m 7 om de gebruikelijke bijdrage van € 25,-- per kind vóór woensdag 13 september over te maken naar de schoolreisrekening:

Rabobank rekeningnummer NL 03 RABO 12.66.664.122 t.n.v. Schoolreis Wouw.

Graag onder vermelding van de voornaam én de achternaam naam van uw kind(eren) en groep(en) waarin uw kind(eren) zitten. Begeleidende ouders betalen géén eigen bijdrage. De schoolreisbijdrage komt geheel ten goede aan de schoolreis van de groep van uw kind.

Indien u interesse heeft om mee te gaan als begeleider, kunt u dit aangeven bij de eigen leerkracht.

Hopelijk hebben wij u hiermee voldoende geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Team van De Stappen.