Schooltijden schooljaar 2020-2021

Beste ouders, verzorgers,

Gisteravond (dinsdag 23-06-2020) is in overleg met de medezeggenschapsraad besloten dat we het nieuwe schooljaar weer starten met de “oude schooltijden” van vóór de Corona-maatregelen. Dus geen continu-rooster.

Wel wordt gestart met een peiling onder de ouders naar andere schooltijden (diverse variaties, bijv continurooster, 5-gelijke dagen model), omdat wel is gebleken dat veel ouders positief zijn over de aangepaste schooltijden.

Definitieve besluitvorming over wel of geen andere schooltijden volgt dan na deze peiling. Eventuele invoering zou dan parallel kunnen lopen met de overstap naar de nieuwbouw/kindcentrum


Bovenstaand natuurlijk onder voorbehoud van ontwikkelingen op gebied van Corona, RIVM-adviezen en kabinetsbesluiten


met vriendelijke groet


Rini Damen

Directeur