Sluiting school i.v.m. Corona


Geachte ouders, verzorgers,

op 15 maart heeft het kabinet besloten dat alle scholen en kinderopvanglocaties in Nederland gesloten blijven tot 6 april. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers op kinderdagverblijven die niet ziek zijn, worden opgeroepen naar het werk te gaan. “We hebben ze hard nodig om kinderen van ouders met vitale beroepen op te vangen”, verklaart onderwijsminister Arie Slob. Door dit besluit verandert onze rol dus van het verzorgen van onderwijs naar opvang.

Wat dit concreet betekent leest u in de brief die als bijlage is toegevoegd

met vriendelijke groet

Rini Damen
Directeur Download bijlage