Strat werkzaamheden

Beste ouders, verzorgers

Na maanden uitstel kan er worden begonnen met de sloopwerkzaamheden van KDV Dommel. Vanaf maandag 19 oktober starten deze werkzaamheden.

Het aan- en afvoeren van materialen zal in eerste instantie plaatsvinden via de Geerhoek. Hiertoe wordt er een aparte toegang tot het terrein gemaakt en zal de poort (3) aan de Geerhoek worden afgesloten.


Kinderen uit de groepen 4 t/m 8 komen vanaf maandag 26 oktober, bij voorkeur te voet, naar school via de poort (2) aan de hoek Strijp / Geerhoek. Gelieve de kinderen erop te wijzen dat ze niet via de Geerhoek naar school komen, maar omlopen of fietsen via de Strijp. Dit i.v.m. bouwverkeer dat gebruik gaat maken van de Geerhoek.

Alleen de kinderen uit groep 1-2 maken vanaf maandag 26 oktober nog gebruik van de poort (4) (aan de Kloosterstraat.


Wij doen er alles aan om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Om u te informeren over de ontwikkeling en bouw van KPO Kindcentrum de Stappen is de website www.kindcentruminwouw.nl nu actief met wetenswaardigheden over het gebouw, het omliggende terrein, de opvang en het onderwijs. Ook zullen er foto’s op worden geplaatst. Zeker een aanrader om regelmatig te bezoeken.

met vriendelijke groet

Rini Damen
Directeur

 Download bijlage