Tafeltjesmiddag woensdag 10 mei aanstaande

Beste ouders / verzorgers,

De eerste tafeltjesmiddag op de Stappen was een groot succes! Er waren veel (groot)ouders die samen met hun kind(eren) hebben bekeken waar we in de klassen aan hebben gewerkt. We willen u op de hoogte houden van het onderwijs wat we aanbieden en uw betrokkenheid hoog houden. Daarom staat er na de meivakantie weer een tafeltjesmiddag gepland en wel op woensdagmiddag 10 mei. De ouders van de kinderen uit de onderbouw mogen van 12.15 tot 12.30 uur een kijkje nemen in de klas van hun kind(eren) en in de werkboeken en schriften. De ouders van de kinderen uit de bovenbouw kunnen dit doen van 12.30 – 12.45 uur. Uw kind heeft dan de tijd en mogelijkheid om u te vertellen wat er gemaakt en geleerd is. De tafeltjesmiddag is niet het moment om inhoudelijk met de leerkracht over de vorderingen van uw kind te spreken. U kunt hiervoor natuurlijk wel eventueel een afspraak maken. 

We wensen iedereen allereerst een fijne & ontspannen meivakantie toe en we zien u graag op de volgende tafeltjesmiddag!

Met vriendelijke groet,

Team de Stappen