Terugkoppeling ouderenquête schooltijden


Beste ouders/verzorgers,

Onlangs heeft u van ons een ouderenquête mogen ontvangen waarin uw mening werd gevraagd omtrent de schooltijden. De uitslag van deze enquête is afgelopen week in de MR besproken en graag willen wij u hier verder over informeren. In de bijlage kunt u alle informatie hierover teruglezen. 

Met vriendelijke groeten,

Namens de MRDownload bijlage