Update Nieuwbouw

Geachte ouders, verzorgers,

Uit ecologisch onderzoek is gebleken dat er mogelijk een bedreigde diersoort (vleermuizen) in het te slopen schoolgebouw aanwezig is. Dit betekent dat nader onderzoek nodig is. Dit zorgt ervoor dat de sloop van een deel van het gebouw en de start van de nieuwbouw voor minimaal 5 maanden wordt uitgesteld, naar oktober 2020 of later.

U begrijpt dat dit ook voor ons een teleurstelling is, maar we zijn in dit geval helaas gebonden aan wetten, verplichte procedures en onderzoeken.

Ondanks deze teleurstelling gaan we door met de ingezette ontwikkelingen, de samenwerking met Kober en het nieuw te bouwen Kindcentrum en bereiden we ons, binnen de huidige mogelijkheden, voor op de toekomst.

Zodra meer bekend is zal ik u weer nader informeren.

Met vriendelijke groet

Rini Damen

Directeur