Week voor de gezonde Jeugd

Beste ouders, verzorgers,

De voorbereidingen voor de Week voor de Gezonde Jeugd zijn in volle gang!

Van 11 t/m 15 maart gaan we samen met u en uw kinderen ervaren hoe leuk het is om samen te bewegen en te kiezen voor lekker en gezond. Met muziek, dans, sport, spel, proeven en ervaren. 

Noteert u alvast in uw agenda: 

Maandag 11 maart starten we met een gezamenlijke kick-offWoensdag 13 maartis er een inspiratiemiddag voor leerkrachten, medewerkers van de kinderopvang, en ouders uit de medezeggenschapsraad of ouderraad. Interactieve sessies over ouderbetrokkenheid, extra beweegmomenten, armoede en gezondheid, en meer!

Vrijdag 15 maart sluiten we de Week voor de Gezonde Jeugd af met de Sport- en cultuurkermis. Kinderen kunnen deze middag kennismaken met verschillende sporten en culturele activiteiten en dat alles met een gezond tintje.

 

Houd u onze website en facebookpagina in de gaten voor meer informatie: 

www.jogg-roosendaal.nl en https://www.facebook.com/doejemeefitisoke/

JOGG Roosendaal (Doe je mee, fit is oké)