Uitnodiging Open Dag op 6 maart 2018

"Saamhorigheid op De Stappen"

 

De Stappen is een open school waar de juffen en meesters veel energie stoppen in het lesgeven en in het betrekken van ouders bij het onderwijs. Directie en leerkrachten stimuleren om samen met de ouders het onderwijs aan de kinderen vorm te geven. We doen het hier echt samen!

Ondanks dat De Stappen mee gaat met nieuwe onderwijsontwikkelingen (zoals instructie met behulp van de iPad) is het een school waar de groepsleerkrachten de basis leggen voor de vorming en ontwikkeling van de kinderen. Naast theorie en instructie is er voldoende tijd voor sport en ontspanning. Een hecht team met leerkrachten staat altijd klaar voor kinderen en ouders, net als conciërge Rinus.

Dit alles draagt bij aan een school waar de saamhorigheid groot is en waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Ook in de pauzes. Want dan is er goede tussenschoolse opvang waar kinderen verantwoord kunnen overblijven en lekker buiten kunnen spelen. Bij De Stappen hoort iedereen erbij! De school geeft zo nadrukkelijk invulling aan passend onderwijs en gaat uit van de mogelijkheden van elk kind.