Onze ontstaansgeschiedenis

Op 14 juni 1850  startten de zusters Franciscanessen van ‘Mariadal’ met het geven van katholiek onderwijs in Wouw. In de Kloosterstraat werd een meisjesschool gesticht: de Gerardus Majella-school. Toen later de jongensschool ‘St Lambertus’ aan de Schoolstraat werd opgeheven, werd de Gerardus Majella-school een gemengde r.k. lagere school. In 1973 kreeg het kleuteronderwijs een eigen onderkomen. Deze school ging ‘De Klimop’ heten. De Gerardus Majella-school verzorgde ook kleuteronderwijs. Door de wet op het basisonderwijs kwamen kleuter- en lager onderwijs onder een dak te zitten. De kleuterschool Gerardus Majella ging op in ‘De Klimop’. Op 27 januari 1978 vond de officiële opening plaats van het scholencomplex aan Strijp 27. Een nieuwe naam voor de school werd een feit: De Stappen

 

Op bestuurlijk gebied zijn de veranderingen duidelijk herkenbaar. Tot 1 januari 1980 werd het schoolbestuur gevormd door het congregatiebestuur van de zusters van Mariadal. Na een overbruggingsperiode is het bestuur van kleuterschool De Klimop en lagere school De Stappen overgedragen aan de Stichting Katholiek Onderwijs Wouw. Op 1 augustus 1995 fuseerden de besturen van alle katholieke scholen uit de gemeente Wouw tot het SKBW (Stichting Katholiek Basisonderwijs Wouw). Sinds 14 september 1998 valt De Stappen onder Stichting KPO, Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal.