Een blik in onze organisatie

Bij aanvang van het schooljaar 2017-2018 heeft onze school 12 groepen. We verdelen deze groepen in twee verschillende "bouwen":

  • onderbouw: groep 1-2, 3 en 4
  • bovenbouw: groep 5, 6 ,7 en 8

Groep 1 en 2

Bij ons zitten de kinderen in groep 1 en 2 samen in de klas. De leeftijden 4 t/m 6 jaar worden dus gecombineerd. In groep 1 maken de kinderen voor het eerst kennis met de basisschool. Dit gebeurt voornamelijk spelenderwijs. Vanaf groep 2 wordt spelen geleidelijk leren en leggen we de basis voor het leren leren vanaf groep 3.

Groep 3 en 4

In groep 3 leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen. In groep 4 worden deze vaardigheden steeds verder uitgebreid.

Groep 5, 6 ,7 en 8

De vaardigheden op het gebied van lezen, rekenen en schrijven worden verder uitgebreid waarbij de nadruk steeds meer op de zelfstandigheid van de leerlingen komt te liggen. Vanaf groep 5 worden de zaakvakkken aan het lespakket toegevoegd.

 

We streven ernaar om zoveel mogelijk enkelvoudige groepen samen te stellen. Dit lukt niet altijd vanwege het aantal jaargenoten in een bepaalde groep. In zo'n geval maken we een combinatieklas. Mocht dat het geval zijn dan worden ouders vooraf geïnformeerd. Wij werken met het directe instructiemodel waardoor ons onderwijsaanbod zoveel mogelijk aansluit op de onderwijsbehoeftes en capaciteiten van de kinderen.

Leerkrachten

Dit alles kunnen wij niet zonder de leerkrachten. Alle leerkrachten van het team zijn groepsleraar, waarbij sommige leerkrachten naast groepsleraar ook nog een andere rol binnen het team vervullen. Behalve van de eigen leerkracht kan uw kind ook les krijgen van een stagiair(e) of een Leraar In Opleiding(LIO). Een LIO is een laatstejaars stagiair(e), die voor een lange aaneengesloten periode de groep van de leerkracht overneemt.