Sociale Veiligheid

We zijn natuurlijk in het onderwijs intensief bezig om kinderen te leren lezen, schrijven, rekenen, maar daar gaat het niet alleen om. Het is ook heel belangrijk om ze te leren samenleven, voor nu en in de toekomst. Op een school waar op een goede manier wordt samengewerkt en geleerd, heerst een fijne sfeer. Kinderen voelen zich hier goed bij.

 

Kinderen die lekker in hun vel zitten, ontwikkelen zich optimaal. Daaraan bijdragen vinden wij onze belangrijkste taak. Door een warme sfeer te creëren, met volop persoonlijke aandacht. En minstens zo belangrijk: door uit te gaan van wat kinderen zelf kunnen, hoe klein ze ook zijn. Een positieve instelling en duidelijke afspraken, dat is de manier waarop wij willen werken. 

 

We gaan hieraan vorm geven door de volgende leefregels:

-  Luister naar elkaar

- Houd rekening met elkaar

- Kijk eens naar jezelf en vertrouw op jezelf!

- Ga zuinig met elkaars spullen en de omgeving om.
- Wees een kanjer

Gedurende het schooljaar komen één voor één de regels centraal te staan en wordt hieraan in de klas aandacht aan besteed. 

 

We starten met de eerste leefregel: Luister naar elkaar. Hierin komen verschillende aandachtspunten aan bod als: kijk elkaar aan als je praat, laat elkaar uitpraten, wacht tot het gesprek is afgelopen voordat je wegloopt etc. 

Met deze regels en aanpak in de school creëren wij een fijn pedagogisch klimaat.