Voor nieuwe ouders

Mogelijk bent u al bezig om een keuze te maken voor een passende basisschool van uw zoon of dochter. Fijn dat u daarom een kijkje op onze site heeft genomen. Hier vindt u de nodige informatie om de school een beetje te leren kennen. Voor een goede eerste indruk nodigen wij u natuurlijk van harte bij ons uit voor een intakegesprek met rondleiding door de school!

 

Een kind in de basisschoolleeftijd heeft nog een heel leven voor zich. Toch zult u zich als ouder realiseren dat in deze jonge jaren de basis wordt gelegd voor de toekomst. Op basisschool De Stappen is deze gedachte de rode draad binnen ons onderwijs. Dit betekent dat onze leerlingen, naast onderwijs in kernvakken als rekenen en taal, ook onderwijs krijgen dat hen voorbereid op hun toekomst in onze maatschappij.

 

Onze visie op ontwikkeling:

 

Wij zijn een KindCentrum waar kinderen vanuit een geborgen omgeving geïnspireerd worden zich te ontwikkelen tot jongeren die vol vertrouwen de toekomst tegemoet treden.   

We leren de kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. Hierbij begeleiden we de kinderen in samenwerking met hun ouders en hun leefomgeving.

 

Wij geloven dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn en graag willen leren. Zij hebben daarbij sturing nodig zodat zij zich de waarden, kennis en vaardigheden eigen kunnen maken die ze nodig hebben voor de toekomst. Wij beschouwen het onze taak de balans te vinden tussen dit aanbod en de begeleiding van de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen.

 

Vanuit deze missie/visie is ook een aantal kernwaarden geformuleerd:

VERTROUW!, WEES BETROKKEN!, ONDERZOEK!, ONDERNEEM!, 

 

GROEI!