Kennismaken

U bent zich als ouder aan het oriënteren op een passende basisschool voor uw zoon of dochter. Het belangrijkste voor u is dat uw kind zich veilig en vertrouwd voelt en zich op school optimaal kan gaan ontwikkelen.

 

Het onderwijs op basisschool de Stappen is gestoeld op de volgende merkwaarden:

VERTROUW!, WEES BETROKKEN!, ONDERZOEK!, ONDERNEEM!, GROEI!

 

Hiermee willen wij onze leerlingen voorbereiden op de toekomst van morgen.

 

In de groepen 1-2 werken wij met de methode Schatkist. Elk jaar worden er 8 thema’s van Schatkist aangeboden. De thema’s zijn steeds opgebouwd vanuit een startverhaal met aansluitende activiteiten. In ieder thema wordt aan de volgende aspecten aandacht besteed:

 

-      Mondelinge taalontwikkeling

-      Woordenschat

-      Beginnende geletterdheid

-      Beginnende gecijferdheid

-      Sociaal-emotionele ontwikkeling

 

Pompom de klassenknuffel staat hierbij centraal. Hij heeft zijn eigen plekje in de groep en hij helpt bij het kennismaken met nieuwe dingen, een nieuw thema of een nieuw spel.

 

Tijdens een intakegesprek krijgt u een rondleiding langs de (kleuter)klassen en kunt u de kinderen hiermee aan het werk zien. Wij nodigen u hiervoor van harte uit!