Voor ouders

De Stappen is een warme en open school waar de kinderen met plezier naar toe gaan. Wij bieden de kinderen een pedagogisch klimaat waarin ieder kind zich veilig en vertrouwd voelt. Uiteraard hebben we daarbij oog voor de verschillen tussen kinderen. De rode draad binnen ons onderwijs is de gedachte dat wij tijdens de basisschoolperiode de basis leggen voor de toekomst. Dit wil zeggen dat wij proberen bij ieder kind het maximale eruit te halen. Dit doen we door actief en interactief te leren en door kritisch en probleemoplossend denken te stimuleren.

 

De Stappen is een school die met de leerresultaten over het algemeen ruim boven de ondergrens van de inspectie scoort. Wij richten ons de komende tijd op het (verder) werken met verschillende niveaus zodat ieder kind uitgedaagd wordt. Verder zullen we ons gaan toeleggen op de nieuwe media en de toepassing van ICT binnen het onderwijsproces van de school, omdat dit is waar de kinderen van tegenwoordig mee opgroeien.