Groep 1/2

We werken in de kleutergroepen van de Stappen met de methode Schatkist. Om u een idee te geven over hoe deze methode is opgebouwd volgt hier onder enige informatie. Mocht u nog vragen hebben, dan horen we ze graag!


Thema’s:
           

Elk jaar worden er 8 thema’s van Schatkist aangeboden. De thema’s zijn steeds opgebouwd vanuit een startverhaal met aansluitende activiteiten. In ieder thema wordt aan de volgende aspecten aandacht besteed:

 

-      Mondelinge taalontwikkeling

-      Woordenschat

-      Beginnende geletterdheid

-      Beginnende gecijferdheid

-      Sociaal-emotionele ontwikkeling

 

Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van:

 

-      Pompom

-      Lettermuur

-      Cijfermuur


Pompom:

Pompom is onze klassenknuffel. Pompom is een grote handpop die in elke groep ‘woont’. Hij heeft zijn eigen plekje in de groep en hij helpt bij het kennismaken met nieuwe dingen, een nieuw thema of een nieuw spel.

 

Lettermuur:

In onze groepen proberen we op verschillende manieren de nieuwsgierigheid voor letters & de geschreven taal te stimuleren. In elke themaperiode staan ongeveer 2 letters centraal. De letters die centraal staan zijn altijd gekoppeld aan een woord uit het startverhaal . Een van de vaste materialen die we hierbij gebruiken is de lettermuur. Aan deze muur hangen we een plaatje van het themawoord op met het geschreven woord eronder en de letter die centraal staat. De kinderen mogen kleine spulletjes meebrengen waarvan de beginletter hetzelfde is als de letter van die week. De spulletjes kunnen in de vakjes van de lettermuur worden gedaan. Daarnaast verwerken de oudste kleuters deze letter met werkbladen die ze verzamelen in een multomap zodat u een overzicht krijgt van de aangeboden letters.

 

Cijfermuur:

Ook worden er in elke themaperiode cijfers aangeboden. De cijfers zitten in de cijfermuur. Iedere week worden er verschillende spelletjes met dit cijfer gespeeld. De oudste kleuters verwerken ook dit cijfer met werkbladen die ze verzamelen in een multomap zodat u een overzicht krijgt van de aangeboden cijfers.

De methode Schatkist sluit heel goed aan bij de lees- en rekenmethode van groep 3, waardoor we voor een doorgaande lijn kunnen zorgen. Bij ieder nieuw thema vindt u een kleuternieuwsbrief op de website, zodat u op de hoogte blijft van wat er speelt in de kleuterklassen. Bekijk de site dus regelmatig