Groep 4

informatie van groep 4

 

Na groep 3 waarbij het accent voornamelijk op het leren lezen lag komt uw kind nu in groep 4. Dit is een groep waarbij er weer een beetje meer van je verwacht wordt en je wordt voorbereid op het werken in de bovenbouw. 

 

Hieronder staan de vakken die er aan bod komen in groep 4.

 

Taal

Wij werken op school met Taalverhaal. De methode kent twee aparte delen, die los van elkaar aangeboden worden; taal en spelling. Taalverhaal werkt vanuit een verhaal dat in de eerste les wordt aangeboden en de lessen erna worden de taalmoeilijkheden en de woorden die de woordenschat verrijken hieraan opgehangen.

Het leren van het schrijven van de woorden voor het vak spelling staan ook in relatie met het verhaal. Iedere week worden er 2 woordpakketten aangeboden. De kinderen leren deze woorden te plaatsen volgens de categorieën:

- luisterwoorden (je schrijft wat je hoort)

- onthoud woorden (bijvoorbeeld of het met een lange ij of een korte ei wordt geschreven)

- ook zo woorden (hierbij leren ze een bepaald stukje van een woord en leren ze woorden die ook zo worden geschreven)

- regelwoorden (woorden waarbij ze een regel moeten toepassen, bijvoorbeeld hond met een –d, omdat het honden zijn)

We werken in blokken van 7 weken, gedurende deze 7 weken worden er 8 woordpakketten aangeboden die door middel van signalering en controledictees getoetst worden. Na ieder dictee is er ruimte voor herhalen, remediëren en verrijken. Soms wordt er gevraagd ook thuis de woorden nog eens te oefenen.

 

Rekenen

Voor rekenen gebruiken we de methode Wereld in Getallen. In groep 4 wordt een start gemaakt met de tafels van 1 tot en met 10. De bedoeling is dat ze deze tafels halverwege het schooljaar vlot uit het hoofd en door elkaar kennen. We rekenen handig met de sommen t/m 20 en gaan dan verder met optellen en aftrekken tot 100.

 

Lezen

Leesmethode voor het voortgezet technisch lezen: Estafette

De leesmethode Estafette hanteert drie verschillende aanpakken om tegemoet te komen aan verschillen in instructiebehoeften van leerlingen.

Aanpak 1: dit is de aanpak die we hanteren voor de zogenoemde risicolezers. Bepaalde leerlingen lopen het risico achterop te raken in hun leesontwikkeling. Het gaat hierbij om leerlingen die op de leestoetsen een D- of een E-score behalen. Voor de leerkracht is deze groep leerlingen de groep waarnaar de meeste aandacht dient uit te gaan en de aanpak heeft de volgende kenmerken: *Deze lezers krijgen de maximale aandacht van de leerkracht; *Deze lezers krijgen twee keer per week 15 minuten extra leestijd; *Deze lezers krijgen tijd toegewezen om te lezen in boeken naar eigen keuze (zoals stripboeken, verhalende boeken, tijdschriften etc.)

Aanpak 2: dit is de aanpak die we hanteren voor leerlingen die hun leesvaardigheid op de gebruikelijke wijze ontwikkelen. Deze leerlingen behalen op de leestoetsen een score op niveau B of C. De aanpak voor deze lezers heeft de volgende kenmerken: *Deze lezers hebben, als nieuwe leesmoeilijkheden aan de orde komen, behoefte aan duidelijke instructie. Deze

krijgen zij tegelijkertijd tijdens de instructie met de kinderen van aanpak 1; *Deze lezers hebben geen extra leestijd nodig; *Deze lezers krijgen voldoende gelegenheid om te lezen in boeken naar eigen keuze (zoals stripboeken, verhalende boeken, tijdschriften etc.)

Aanpak 3: dit is de aanpak die we hanteren voor leerlingen die hun leesvaardigheid opvallend snel ontwikkelen. Het zijn leerlingen die op de leestoetsen een A-score behalen.

Vlotte lezers vallen op door het feit dat ze al veel meer kunnen dan in de leeslessen aan de orde is geweest.

De aanpak voor deze lezers heeft de volgende kenmerken: * Vlotte lezers werken in de Estafetteloper, een onderhoudsprogramma voor technisch lezen waarbij zij zelfstandig werken. Tijdens één les per week besteedt de leerkracht hieraan specifieke aandacht; *Vlotte lezers krijgen ruimschoots gelegenheid om te lezen in boeken naar eigen keuze (zoals stripboeken, verhalende boeken, tijdschriften etc.)

 

Begrijpend lezen:

Als kinderen technisch voldoende kunnen lezen dan wordt de aandacht gericht op het leesbegrip. Dit oefenen  we met de methode Nieuwsbegrip. Vanuit onderwerpen van het nieuws worden verschillende teksten gelezen en geoefend met verschillende strategieën. Hier hoort vaak een filmpje bij van het jeugdjournaal. Deze methode is een digitale methode (zonder lesboeken). We zullen dan ook regelmatig gebruik maken van de Ipads tijdens deze lessen.

 

Schrijven

Eind groep 3 zijn de kinderen begonnen met het aan elkaar schrijven. Dit ontwikkelt zich verder in groep 4. De lettervorm wordt iets kleiner. Ze leren nu ook de hoofdletters erbij.

We gebruiken de methode : Zwart op wit. Leerlingen schrijven met een vulpen.

 

Natuur

Bij natuur wordt gewerkt met de methode Leefwereld, soms aangevuld met afleveringen van de schooltelevisie-uitzendingen van “Huisje boompje beestje”. Zo verkennen de kinderen de wereld om zich heen. De verwerking gebeurt meestal middels werkbladen die ze in hun map zullen verzamelen.

 

Verkeer

We gebruiken de methode Wijzer door het verkeer.

De nadruk ligt op het leren van eigen verantwoordelijkheid en keuzes in verkeerssituaties. Er wordt uitgegaan van het kind zelf. Dus bijvoorbeeld, waar kun je het best spelen of wat voor kleding is belangrijk als je in het donker op straat bent.

 

Muziek, gym, handvaardigheid, tekenen

De methode voor muziek Moet je doen wordt regelmatig gebruikt, naast andere muziekboeken etc. Ook worden er door mensen van  harmonie Oranje gastlessen gegeven.

 

Gym wordt gegeven in de Wouwse sporthal “De Omganck”. In groep 4 gaan we 2 keer in de week gymmen. De kinderen hebben hiervoor een korte broek, gymshirt en schoenen zonder zwarte zolen nodig. We gymmen op maandagmiddag en vrijdagochtend.

 

Voor handvaardigheid / tekenen wordt de methode Uit de Kunst regelmatig gebruikt, naast andere handvaardigheidsboeken. 

 

Klassenbeurt

Iedere week hebben 2 kinderen klassenbeurt. Dit houdt in dat ze om half vier blijven helpen voor lichte karweitjes. Deze klassenbeurten hebben tot doel het kweken van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het netjes houden van de klas. Komt het u niet goed uit dat uw kind klassenbeurt heeft, laat het ons dan even weten.

 

Algemeen

Door het jaar heen zijn er regelmatig toetsen om de vorderingen van uw kind in de gaten te houden. De schriften en werkboeken gaan regelmatig (op vrijdag) mee naar huis, zodat u op de hoogte blijft van het gemaakte werk van uw kind. Een overzicht vindt u op een apart blad, wat u voor gezien moet ondertekenen.

 

Gezonde tussendoortjes: Wij willen u vragen om uw kind geen koeken mee naar school te geven maar groente/fruit of evt. een boterham.