Groep 4

informatie van groep 4

 

Na groep 3 waarbij het accent voornamelijk op het leren lezen lag komt uw kind nu in groep 4. Dit is een groep waarbij er weer een beetje meer van je verwacht wordt en je wordt voorbereid op het werken in de bovenbouw. 

 

Hieronder staan de vakken die er aan bod komen in groep 4.

 

Taal

We gebruiken hiervoor de methode genaamd Taal Actief. De methode bestaat uit 8 thema's waar we een aantal weken in de klas aan werken.De methode onderscheidt 4 leerstofdomeinen; woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren, schrijven.

Bij taal verkennen moet gedacht worden aan verschillende onderwerpen zoals, het herkennen van woordsoorten  (werkwoorden, zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, enz.), woorden op alfabetische volgorde zetten, het correct toepassen van hoofdletters, trappen van vergelijking, leestekens plaatsen enz. Na ieder thema wordt een toets afgenomen. De toetsen bestaan uit twee onderdelen waarbij voor beide onderdelen een afzonderlijk punt gegeven zal worden namelijk woordenschat en taal verkennen.

 

Spelling

Ook voor spelling gebruiken we de Taal Actief methode. De methode voor spelling bestaat eveneens uit 8 thema's. De woorden worden aangeboden via verschillende spellingscategorieën die onder te verdelen zijn in 3 verschillende strategieën. Dat zijn luisterstrategie (schrijf het woord zoals je het hoort), regelstrategie (pas de regel toe die bij dit probleem hoort), weetstrategie (leer het woord uit je hoofd) Na ieder thema wordt er een woorddictee en zinnendictee afgenomen.

Rekenen

Voor rekenen gebruiken we de methode Wereld in Getallen. In groep 4 wordt een start gemaakt met de tafels van 1 tot en met 10. De bedoeling is dat ze deze tafels halverwege het schooljaar vlot uit het hoofd en door elkaar kennen. We rekenen handig met de sommen t/m 20 en gaan dan verder met optellen en aftrekken tot 100.

Leesmethode voor het voortgezet technisch lezen: Estafette

De leesmethode Estafette hanteert drie verschillende aanpakken om tegemoet te komen aan verschillen in instructiebehoeften van leerlingen.

Aanpak 1: dit is de aanpak die we hanteren voor de zogenoemde risicolezers. Bepaalde leerlingen lopen het risico achterop te raken in hun leesontwikkeling. Voor de leerkracht is deze groep leerlingen de groep waarnaar de meeste aandacht dient uit te gaan.

Aanpak 2: dit is de aanpak die we hanteren voor leerlingen die hun leesvaardigheid op de gebruikelijke wijze ontwikkelen.Zij lezen het grootste deel van de les nog samen met de leerkracht maar maken de verwerkingsopdrachten grotendeels zelfstandig.
Aanpak 3: dit is de aanpak die we hanteren voor leerlingen die hun leesvaardigheid opvallend snel ontwikkelen.

Vlotte lezers vallen op door het feit dat ze al veel meer kunnen dan in de leeslessen aan de orde is geweest.Deze vlotte lezers werken in de Estafetteloper, een onderhoudsprogramma voor technisch lezen waarbij zij zelfstandig werken.

 

Begrijpend lezen:

Als kinderen technisch voldoende kunnen lezen dan wordt de aandacht gericht op het leesbegrip. Dit oefenen  we met de methode Nieuwsbegrip. Vanuit onderwerpen van het nieuws worden verschillende teksten gelezen en geoefend met verschillende strategieën. Hier hoort vaak een filmpje bij van het jeugdjournaal. Deze methode is een digitale methode (zonder lesboeken). We zullen dan ook regelmatig gebruik maken van de Ipads tijdens deze lessen.

 

Schrijven

Eind groep 3 zijn de kinderen begonnen met het aan elkaar schrijven. Dit ontwikkelt zich verder in groep 4. De lettervorm wordt iets kleiner. Ze leren nu ook de hoofdletters erbij. We gebruiken de methode pennenstreken

 

Natuur

Bij natuur wordt gewerkt met de methode Leefwereld, soms aangevuld met afleveringen van de schooltelevisie-uitzendingen van “Huisje boompje beestje” en het klokhuis.. Zo verkennen de kinderen de wereld om zich heen. De verwerking gebeurt meestal middels werkbladen

 

Verkeer

We gebruiken de methode Wijzer door het verkeer. De nadruk ligt op het leren van eigen verantwoordelijkheid en keuzes in verkeerssituaties. Er wordt uitgegaan van het kind zelf. Dus bijvoorbeeld, waar kun je het best spelen of wat voor kleding is belangrijk als je in het donker op straat bent.

 

Muziek, gym, handvaardigheid, tekenen

De muzieklessen worden gegeven door Leonie van Kelle van MuziSens Muziekeducatie. Op de weken dat Leonie de lessen aan de onderbouw geeft, worden de muzieklessen door de eigen leerkracht gegeven. Dat zal dan gebeuren door middel van projecten die opgesteld zijn door MuziSens
 

Gym wordt gegeven in de Wouwse sporthal “De Omganck”. In groep 4 gaan we 2 keer in de week gymmen. De kinderen hebben hiervoor een korte broek, gymshirt en schoenen zonder zwarte zolen nodig.

 

Voor handvaardigheid / tekenen wordt de methode Uit de Kunst regelmatig gebruikt, naast andere handvaardigheidsboeken. 

 

Algemeen

Door het jaar heen zijn er regelmatig toetsen om de vorderingen van uw kind in de gaten te houden. De schriften en werkboeken keunnen tijdens de tafeltjesmiddagen ingezien worden.

 

Gezonde tussendoortjes: Wij willen u vragen om uw kind geen koeken mee naar school te geven maar groente/fruit of evt. een boterham.