Groep 7

In groep 7 bouwen we verder op wat er in de voorgaande jaren aan de leerlingen is aangeboden. We zullen hieronder een aantal zaken verder toelichten.

 

Verkeersexamen

In groep 7 nemen de kinderen deel aan het (nationale) verkeersexamen. Het examen vindt plaats in april en bestaat uit drie onderdelen: 

1) Het verkeersdoolhof in Roosendaal

2) Het theoretisch examen (voorrangsregels, bordenkennis en verkeersinzicht).

3) Het praktisch examen.

 

Voor het doolhof en het praktische gedeelte dient de fiets aan de wettelijke eisen te voldoen. (i.v.m. eigen veiligheid en verzekering via VVN).

 

Voorleeswedstrijd

Alle kinderen van groep 7 en 8 doen mee aan de voorleeswedstrijd. We geven dit vorm in de klas verdeeld over een aantal weken.  Uiteindelijk blijft er één kandidaat per groep over die meedoet aan de schoolfinale in december.

 

Huiswerk 
Doelen: 

- Leren hoe je huiswerk het beste kunt aanpakken. 

- Wennen aan regelmatig iets voor school moeten aanpakken/leren. 

- Agenda leren gebruiken, evenals “plannen” en vooruitwerken.

Brugklassers die op de basisschool niet gewend zijn aan huiswerk, blijken het de eerste maanden extra moeilijk te hebben. Het leren van het huiswerk, niet uitstellen tot het laatste nippertje, meer vakken tegelijk op hebben, is in de praktijk een moeizaam proces, wat bij de meeste kinderen veel tijd vergt. Vandaar dat wij al vroeg met huiswerktraining starten. Uiteraard geven wij de kinderen richtlijnen en aanwijzingen hoe ze het huiswerk kunnen aanpakken. We bieden huiswerk aan wat de kinderen het meest nodig hebben. De hoeveelheid huiswerk kan indien nodig individueel aangepast worden. 


De kinderen krijgen telkens een week om hun huiswerk in orde te maken. In de vakanties krijgen de kinderen geen huiswerk.

 

Agenda's 
Al het huiswerk wordt door uw kind in zijn/haar agenda genoteerd. Wij controleren op school, zeker in het begin, of de agenda’s in orde zijn. Bij twijfel kunt u dus altijd in de agenda kijken of uw kind wel of geen huiswerk op heeft.

Proefwerken 
De proefwerken worden een week van tevoren opgegeven. In groep 7 kun je niet meer volstaan met één dag vooraf even de zaak overlezen. Er zal echt geleerd moeten worden. Belangrijk is dat tijdens het leren pen en papier gebruikt worden. Iets wat je opschrijft blijft langer hangen.

Boekbespreking

Alle kinderen houden in het schooljaar een boekbespreking. Ze krijgen een format mee wat ze thuis kunnen invullen en kunnen gebruiken tijdens hun boekbespreking. 

Spreekbeurt

Ook houden de kinderen een spreekbeurt. In principe mogen de kinderen zelf een onderwerp kiezen. Dit wel in overleg met de leerkracht.  Uw kind bereidt  de spreekbeurt thuis voor. Er mogen spullen meegebracht worden ter verduidelijking van een onderwerp, maar het is niet de bedoeling dat de spreekbeurt om de spullen draait. Het blijft een spreekbeurt .

 

Tot slot 
De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun huiswerk. Uiteraard mag er door gezinsleden hulp geboden worden, maar probeert u ervoor te zorgen dat uw kind het huiswerk zelf maakt. We proberen de kinderen op hun eigen verantwoordelijkheid aan te spreken, het is hun toekomst waar ze zelf aan kunnen en moeten werken!

We hopen u door deze informatie wat beter op de hoogte te hebben gebracht over de gang van zaken in groep 7. Mochten er nog vragen zijn, zullen we die graag proberen te beantwoorden.