Groep 8

Groep 8, de schoolverlaters

 

Aan het eind van ieder schooljaar vertrekken de leerlingen van groep 8 naar het vervolgonderwijs. Voor zij tot een schoolkeuze komen, gebeurt er echter nogal wat. In het kort wordt de volgende procedure gevolgd:

 

augustus

• Tijdens een kennismakingsgesprek worden de verwachtingen van leerlingen en hun ouders met betrekking tot de verwijzing besproken.

 

september

• Informatieavond voor de ouders over het traject richting voortgezet onderwijs

 

25, 26 en 28 november

Tijdens een ouder-kind gesprek wordt het voorlopig niveau-advies besproken.

 

9 december

• Scholenmarkt: informatieavond waarop de regionale scholen voor het voortgezet onderwijs zich presenteren. Dit jaar is de scholenmarkt op de Baayaert.

 

januari

• De laatste toetsperiode. Na deze toetsperiode wordt het definitief advies vastgesteld. Als het voorlopig advies aangepast wordt, is er contact tussen leerkracht en ouders. Op 5 februari gaat het definitief advies mee naar huis.

 

februari

• Open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs.

 

3 en 4 maart

• De ouders melden de leerling aan bij de school voor voortgezet onderwijs van hun keuze.

 

15, 16 en 17 april

• Cito eindtoets. Als het advies dat cito op basis van deze toets geeft hoger uitvalt dan het schooladvies, wordt in overleg met de ouders bekeken of het schooladvies aangepast moet worden.