Onderwijs en opvoedingsinfo

Scholen Roosendaal:

 

Voorzieningen sport /cultuur /schoolbenodigdheden voor kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar. Ouders waarvan de kinderen door ontoereikende financiële middelen niet mee kunnen doen aan activiteiten zoals sport en cultuur en schoolbezigheden als schoolreisjes, ouderbijdrage, computer of fiets voor het noodzakelijk vervoer, kunnen vanaf 1-9-2014 op de volgende drie organisaties een beroep doen:

 

* Stichting Paul; voor sport

* JeugdCultuurFonds Brabant; voor cultuur

* Stichting Leergeld Roosendaal; voor schoolzaken en welzijn

 

Deze organisaties ontvangen extra subsidie van de gemeente Roosendaal om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de kans te geven zich ten volle te ontplooien. De genoemde organisaties proberen via korte snelle lijnen te toetsen of kinderen voor de steun in aanmerking kunnen komen. Dankzij de gemeentelijke subsidie en vele particuliere bijdragen die de fondsen binnen halen, kunnen de fondsen samen jaarlijks aan meer dan 1.000 kinderen in de gemeente Roosendaal hulp bieden. 

 

Neem contact op met deze fondsen als u meer informatie wilt over de ondersteuning die zij kunnen bieden. U KUNT OUDERS ATTENDEREN OP DEZE MOGELIJKHEID OF ZELF KINDEREN AANMELDEN

 

Hieronder vind u de contactgegevens.

 

www.stichtingpaul.nl   www.stichtingleergeld.nl   www.jeugdcultuurfonds.nl info@stichtingpaul.nl  leergeld.rsd@kpnmail.nl   info@jeugcultuurfonds.nl

postbus 1213, 4700BE     postbus 215, 4700AE

Roosendaal                      Roosendaal

06-34774298                    0165-399150