Uw betrokkenheid als ouder

Ouderparticipatie zien wij als actieve deelname van ouders aan activiteiten op school bijv: hand en span diensten op school, zitting hebben in de ouderraad of medezeggenschapsraad. Op De Stappen zien we deze vormen van ouderparticipatie.

 

Steeds vaker bereiken ons signalen dat de ouders van De Stappen meer betrokken zouden willen worden bij de school. We zien dit als kans, in de vorm van ontwikkelingen die de samenwerking tussen de school, ouders en maatschappelijke omgeving versterken. De Stappen zal meer en meer de dialoog aangaan met ouders om elkaars perspectief op opvoeding te leren kennen en te investeren in een vertrouwensrelatie. Dit betekent ook goede afspraken maken over de wederzijdse verwachtingen, en over de waarden en normen die op de school gelden.

 

De betrokkenheid en samenwerking tussen ouders en school vinden wij  belangrijk omdat de samenhang in de opvoeding thuis en op school een positief effect kan hebben op de schoolprestaties van de kinderen. We willen daarom als school de contacten met de ouders verdiepen en versterken.