Schoolcontactpersoon

Contactpersoon Schoolveiligheid                

 

Mijn naam is Angela de Rooij en velen van u kennen mij als leerkracht van groep 4. Sinds november 2019 mag ik nu ook contactpersoon schoolveiligheid tot mijn takenpakket rekenen. Dit houdt voor u als ouders, maar ook voor de kinderen en de collega's het volgende in: 

  • Ik verzorg de eerste opvang voor u als klager. Ik ben er voor u en uw kind als er klachten zijn die betrekking hebben op schoolse zaken, te denken valt aan onvrede bij leerkrachten / directie of pesterijen. 
  • Ik kan u of uw kind informeren over de formele en informele oplossingsmogelijkheden. 
  • Ik kan u of uw kind in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon voor begeleiding tijdens de klachtbehandeling.  
  • Ik kan u of uw kind doorverwijzen naar hulpverlenende instanties via het zorgteam. 
  • Aan het einde van een schooljaar breng ik een advies uit om de schoolveiligheid en de kwaliteit van de Stappen te verhogen, op basis van klachten die binnen zijn gekomen: iets meemaken en ervan leren! 
  • Ik bied een luisterend oor en een steuntje in de rug.