Kinderopvang in Wouw - KPO Kindcentrum De Stappen

Ons kindcentrum is een plek waar de dag van een kind één samenhangend geheel is. Er zijn geen scheidslijnen tussen school en kinderopvang. Er is sprake van een doorgaande ontwikkel- en leerlijn. Ons kindcentrum is zo ingericht dat verzorging, spelen, leren en opvoeden samen komen. Onder één dak met één team en één vorm van aansturing vanuit één organisatie, namelijk KPO. De brede talentontwikkeling van het kind en een doorgaande ontwikkellijn staan centraal. Op één vertrouwde plek waar iedereen het kind en zijn ouders kent.

Een nauwe samenwerking / integratie tussen kinderopvang en onderwijs voorkomt ongewenste overgangen en onderbrekingen in de ontwikkeling van kinderen. Het biedt de unieke kans om samen een aanbod te creëren. Een aanbod dat past bij de kinderen en de ouders van deze tijd. Een aanbod waarin de brede kind ontwikkeling centraal staat: waar er gedurende de dag een goede mix is van activiteiten gericht op spelend en ontdekkend (schools) leren, beweging, natuur, muziek, welzijn, cultuur. Bij de opvang van de baby’s komt de verzorging op de eerste plaats.