Handige info

KPO Kindcentrum De Stappen
Kloosterstraat 17
4724 EE Wouw

LRK nummer KPO Kindcentrum de Stappen KDV: 601172085
LRK nummer KPO Kindcentrum de Stappen BSO: 316640384
KvK-nummer: 84088389

Algemeen telefoonnummer 0165-302226
Baby's en dreumesen (dagopvang) 0165-792547
Peutergroep (dagopvang) 0165-792548
Peutergroep / BSO 0165-792549
Manager KPO Kinderopvang 06-51475950
Planner / administratie 06-22809251
Algemeen emailadres (administratie):  kindcentrum@destappenkpo.nl
Directie directie@destappenkpo.nl
Manager Kinderopvang KPO j.v.dongen@kporoosendaal.nl
Planner / administratie i.keller@kporoosendaal.nl
   

Openingstijden en bereikbaarheid

Kinderdagopvang (0-4 jaar):
Maandag tot en met vrijdag van 07.30 – 17.30 uur.
Kinderen brengen kan tussen 07.30 en 09.00 uur en ’s middags tussen 12.30-13.00 uur.
Het ophalen kan tussen 12.30 en 13.00 uur en aan het einde van de dag tussen 16.30 – 17.30 uur. 

Er is een mogelijkheid voor verlengde opvang aan het begin en aan het einde van de dag, namelijk vanaf 7.00 uur opvang en tot 18.30 uur.

Peuteropvang (halve dag opvang) (2 – 4 jaar) 
Wordt gedurende 40 schoolweken aangeboden in dagdelen van 4 uur, namelijk van 8.30-12.30 uur.
Indien de Jeugdarts van het consultatiebureau een VVE-indicatie heeft afgegeven, kan uw zoon/dochter vanaf 2,5 jaar de peuteropvang 4 dagdelen per week bezoeken.
De peuteropvang is gesloten tijdens de schoolvakanties, nationale feestdagen en de vrijdag na Hemelvaart.

Buitenschoolse opvang (4 - 13 jaar): 
Gedurende de schoolweken, voor schooltijd (VSO), dagelijks van 7.30-8.30 uur en na schooltijd (NSO) van 14.30-17.30 uur.
Op woensdagmiddag van 12.30 -17.30 uur en op vrijdag voor de groepen 1 t/m 4 vanaf 12.30-17.30 uur.                                                                          

Er is een mogelijkheid voor verlengde opvang aan het begin en aan het einde van de dag, namelijk vanaf 7.00 uur opvang en tot 18.30 uur.

Tijdens studiedagen van de Stappen is de BSO geopend.

Tijdens de schoolvakanties* is de BSO dagelijks geopend van 7.30-17.30 uur.
Kinderen brengen kan tussen 07.30 en 09.00 uur en ’s middags tussen 12.30-13.00 uur.
Het ophalen kan tussen 12.30 en 13.00 uur en aan het einde van de dag tussen 16.30 – 17.30 uur.                                                    

Er is een mogelijkheid voor verlengde opvang aan het begin en aan het einde van de dag, namelijk vanaf 7.00 uur opvang en tot 18.30 uur.

*wij volgen de schoolvakanties van regio Zuid- Nederland 

Sluitingsdagen Kindcentrum De Stappen is het hele jaar open, met uitzondering van de volgende feestdagen:
- 1e en 2e Kerstdag (25 en 26 december)
- Nieuwjaarsdag (1 januari)
- 2e Paasdag
- Koningsdag (27 april)
- 5 mei (eens in de 5 jaar)  
- Hemelvaartsdag
- 2Pinksterdag

Op 24 en 31 december sluit het kindcentrum om 16.30 uur

 

Wat kinderopvang kost, is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. KPO Kinderopvang biedt de mogelijkheden om je opvang vorm te geven. Wat hebben wij te bieden:

Kinderdagopvang

52 weken opvang

Je kind is welkom op alle afgesloten contractdagen gedurende het hele jaar.

40 weken opvang

Je kind is welkom op de afgesloten contractdagen gedurende de 40 schoolweken. Wij hanteren de schoolvakantieweken van regio Zuid-Nederland.

Peuteropvang (halve dag)

Is inclusief de opvang van geïndiceerde Voorschoolse Educatie (VE) kinderen.

Buitenschoolse opvang

Je kunt een contract voor 40 schoolweken afsluiten. Je kunt dit combineren met een contract voor vakantieopvang (12 weken), maar je kunt ook één van beide contracten afnemen. Binnen de 40 schoolweken zijn er tal van opvang mogelijkheden, die met elkaar in één contract gecombineerd kunnen worden. De minimale afname is één dagdeel per week.

Flexibele opvang

Flexibele opvang is opvang op wisselende dagen per week, met een minimale afname van 1 dagdeel per week.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag en hoeveel? Klik hier Rekentool kinderopvangtoeslag. Voor meer informatie en het aanvragen van toeslag kijk je op toeslagen.nl.