Oudercommissie

Bereikbaarheid

De Oudercommissie is vertegenwoordiger van de achterban. Heeft u als ouder ideeën of andere vragen aan de Oudercommissie? Stuur dan een mail naar: oudercommissie@destappenkpo.nl

Vergaderdata 2023-2024

12-09-2023 
07-11-2023 
16-01-2024 
05-03-2024 
21-05-2024
10-06-2024