Onderwijs

Vanuit onze visie op onderwijs en ontwikkeling van kinderen stellen wij het kind centraal. Hierbij realiseerden wij ons al snel dat als je het kind centraal stelt, je niet de leerstof leidend moet laten zijn. We moeten uitgaan van talenten, vaardigheden en capaciteiten van het kind.

Met dit uitgangspunt willen we maatwerk aan de kinderen leveren op basis van leerdoelen en leerlijnen. Het huidige leerstofjaarklassensysteem biedt onvoldoende mogelijkheden om onze visie te realiseren. Dat betekent dat je het onderwijs anders moet gaan organiseren. Hierbij hebben we gekozen voor het organisatiemodel, waarbij we uitgaan van de indeling in “units”. Dit organisatiemodel geeft ons veel mogelijkheden om het onderwijs flexibel en op maat in te richten.

KPO kindcentrum De Stappen is opgedeeld in 4 units: 

  • unit 1: 0 t/m 2 jaar
  • unit 2: 3 t/m 6 jaar
  • unit 3: 6 t/m 10 jaar
  • unit 4: 10 t/m 12 jaar

Iedere unit bestaat uit heterogene basisgroepen (= meerdere leeftijden bij elkaar).