Onder de aandacht

Vooruitkomen is Stappen zetten

Onze kernwaarden VERTROUW!, WEES BETROKKEN!, ONDERZOEK!, ONDERNEEM!, vormen de basis om kinderen te laten komen tot GROEI!, ieder op zijn of haar niveau. Het Kindcentrum is een plek waar het kind zich thuis voelt, waar ruimte is voor natuurlijke ontwikkeling met aandacht voor unieke voorkeuren, talenten en behoeften.

Een plek waar het kind wordt gestimuleerd om vooruit te komen, “stappen te zetten”, door te spelen, door brede ervaring op te doen, door te leren zijn eigen pad te bewandelen.

De brede talentontwikkeling van kinderen en een doorgaande ontwikkellijn staan daarbij centraal. We leren de kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. Door het onderwijs te organiseren in units, kunnen we beter inspelen op de individuele onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van kinderen.

VERTROUW!

WEES BETROKKEN!

ONDERZOEK!

ONDERNEEM!

GROEI!