Medezeggenschapsraad

Bereikbaarheid

De MR is vertegenwoordiger van de achterban. Heeft u als ouder ideeën of andere vragen aan de MR? Benader dan een van onze MR-leden of stuur een mail naar: mr@destappenkpo.nl

Vergaderdata 2023-2024

12-09-2023 
07-11-2023 
16-01-2024 
05-03-2024 
21-05-2024
10-06-2024 

Notulen 2022-2023

21-09-2022

14-11-2022

01-02-2023

13-03-2023

 

 

Leden Medezeggenschapsraad

Emiel Kriesels

Meer info

Joice Timmermans

Meer info

Ellen de Groen

leerkracht unit 2

Karin van Beers

leerkrachtondersteuner

Marco Bakx

Rens Dam

leerkracht unit 3 en 4