Medezeggenschapsraad

Bereikbaarheid

De MR is vertegenwoordiger van de achterban. Heeft u als ouder ideeën of andere vragen aan de MR? Benader dan een van onze MR-leden of stuur een mail naar: mr@destappenkpo.nl

Vergaderdata 2022-2023

21-09-2022 
21-11-2022 
01-02-2023 
13-03-2023 
15-05-2023 
26-06-2023 

Notulen 2022-2023

21-09-2022

Leden Medezeggenschapsraad

Alice van Sprundel

Meer info

Emiel Kriesels

Meer info

Joice Timmermans

Meer info

Lonneke Braat

leerkracht unit 3

Pamela Schreurs

leerkracht unit 2

Rens Dam

leerkracht Unit 3