Missie en visie

Wij zijn een Kindcentrum waar kinderen vanuit een geborgen omgeving geïnspireerd worden zich te ontwikkelen tot jongeren die vol vertrouwen de toekomst tegemoet treden.

We leren de kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. Hierbij begeleiden we de kinderen in samenwerking met hun ouders en hun leefomgeving.

Wij geloven dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn en graag willen leren. Zij hebben daarbij sturing nodig zodat zij zich de waarden, kennis en vaardigheden eigen kunnen maken die ze nodig hebben voor de toekomst. Wij beschouwen het onze taak de balans te vinden tussen dit aanbod en de begeleiding van de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen.

Onze vijf pijlers:

VERTROUW!

WEES BETROKKEN!

ONDERZOEK!

ONDERNEEM!

GROEI!