De Stappen - kindcentrum in Wouw

Het nieuwe kindcentrum in Wouw
voor kinderen van 0 tot 13 jaar

Binnenkort is het zo ver en kunnen kinderen en hun ouders terecht in KPO Kindcentrum De Stappen. Een prachtige nieuwe locatie waar Wouw trots op kan zijn. We kijken er naar uit. Want met dit kindcentrum verdwijnen de scheidslijnen tussen school en kinderopvang. KPO Kindcentrum De Stappen is zo ingericht dat verzorging, spelen, leren en mede opvoeden er samen komen in één doorgaande lijn.

Eigentijds onder één dak 
KPO kindcentrum De Stappen biedt unieke kansen voor een eigentijds aanbod. Met een mix van activiteiten op het terrein van spelend en ontdekkend leren en bewegen. Met aandacht voor natuur, muziek en cultuur, en niet te vergeten: het welzijn van elk kind. En natuurlijk komt bij baby’s de verzorging op de eerste plaats.

Eén heldere pedagogische visie
De brede talentontwikkeling van het kind en een doorgaande ontwikkellijn staan centraal. Onder één dak met één team en één vorm van aansturing vanuit één organisatie, namelijk KPO. Aan de basis daarvan staan een pedagogisch beleidsplan* en een pedagogisch werkplan waarmee alle pedagogisch medewerkers werken.

Vertrouwde gezichten
Vaste en vertrouwde gezichten. Kinderen vinden dat fijn. Daarom is bijvoorbeeld de onderwijs-assistent er ook voor en/of na schooltijd als pedagogisch medewerker voor de BSO kinderen. De kinderen mogen natuurlijk zelf meebeslissen over activiteiten.

Eén team binnen open ruimtes
Er is een team van medewerkers waarmee je als ouder, door je dagelijkse gang naar het kindcentrum en door de open cultuur, snel vertrouwd raakt. Dat geldt zeker ook voor de kinderen die door de open en ruimtelijke inrichting makkelijk onderling contact maken.